İMAR PLANI UYGULAMALARI

İMAR PLANI UYGULAMALARI

İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre binalı veya binasız arsa ve arazileri imar planına uygun ada veya parsellere ayırılmasıdır.