YOLA TERK, YOLDAN İHDAS, AYIRMA

YOLA TERK, YOLDAN İHDAS, AYIRMA

Taşınmaz malların yürürlükteki imar planlarına göre, yolda kalan kısımlarının parselden ayrılarak tapu kaydından düşülmesi işlemi yola terk, evvelce yol olan kısımların mülkiyete konu olması halinde bu kısımların tescil edilmesi işlemi yoldan ihdas olarak adlandırılıp İmar kanununun 16. maddesine dayanarak yapılmaktadır.

Bundan başka, taşınmaz malların hissedarlar arasında birden fazla parçaya bölünmesi, ya da parseller arasındaki sınırların düzeltilmesi işlemleri, plansız alanlarda aynı maddeye dayanarak yapılan uygulamalardır.