İŞLEM ÜCRETLERİ

2023 İŞLEM ÜCRETLERİ

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜ ALAN (m²) ÜCRET(TL)
0-1000 2105
1001-3000 3150
3001-5000 4489
5001-10000 5451
APLİKASYON 10001-20000 5925
20001-50000 6789
50001-100000 8120
100001-200000 10038
200001-500000 16248
500000 den sonra her 100000 için 2865
Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*) 98
KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*) 1-10 Nokta 2105
10 Noktadan sonra her bir nokta için 90
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ 0-500 2180
Yapısız iken yapılı hale gelme Sonraki her bir m² için 0,30
1 Bina İnşaat Alanı İlave her bina için (maktu*) 767
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde Maktu* 767
Yapılı İken Yapısız Hale Gelme Maktu* 1437
Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde Maktu* 767
Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) 669
Tarımsal amaçlı yapıların (besidamı,kümes, sera ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli (Maktu*) 4838
BİRLEŞTİRME

2 PARSEL

(İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır)

2481
ARZİ İRTİFAK HAKKI 1 Parsel 1436
İlave her bir parsel için (Maktu*) 767

PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ

Her parsel için (Ada/Parsel, Adres)

Maktu*

669

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ

Her bağımsız bölüm için

Maktu* 669
PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE

Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave

Maktu*

143
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ 2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu* 1023
Her bağım. Bölüm için ilave maktu* 130
İMAR BARIŞI KAPSAMINDA ZEMİN TESPİT TUTANAĞI HAZIRLAMA İŞLEMİ Bina İnşaat Taban Alanı 0 - 100 2203
Sonraki her 1 m² için 4,41
PLAN ÖRNEĞİ Her bir parsel için Maktu* 77
DİĞER İŞLEMLER TIKLAYINIZ.

Bölgesel Yöresel Katsayısı 1,01 olarak alınacaktır.

Yapılacak işleme ilişkin ulaşım gideri iş sahibine aittir. Kadastro teknik hizmeti ile ilgili kadastro/tapu sicil müdürlüğünden temin edilecek her türlü teknik bilgi ve belge ücreti, harçlar, döner sermaye ücreti, onay gideri,kontrollük ücreti iş sahibine bilgi verilerek ve belgelendirilerek sözleşme kapsamında iş sahibinden ayrıca alınır.